CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Người liên hệ: Mr Harry PHẠM

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Người liên hệ: Mr Harry PHẠM

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
  • +84 0974318573
  • https://phaata.com/100000000001480

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
  • +84 0974318573
  • https://phaata.com/100000000001480