CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms Huế Lê thị

Chức vụ: Quản Lý

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms Huế Lê thị

Chức vụ: Quản Lý

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty tnhh quốc tế CY Tin chuyên cước biển hàng nhập và xuất khẩu từ thị trường Châu Á/ âu / Mỹ. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục hải quan ở Việt Nam và làm thông quan hàn...

Xem thêm >>
  • Tầng 6 Toà nhà Sannam, Số 78 Phố Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy
  • +84 0987485162
  • cytin.com.vn

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #19841 | 11-01-2022 08:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
> Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Door / Door
Hàng thường
Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
805.000 20.815.000
Chi tiết
CFS 368.000 VNĐ / CBM
CFS 368.000 VNĐ / CBM
CFS 368.000 VNĐ / CBM
CFS 368.000 VNĐ / CBM
CFS 368.000 VNĐ / CBM
Bill fee 1.265.000 VNĐ / Set
Bill fee 1.265.000 VNĐ / Set
Bill fee 1.265.000 VNĐ / Set
Bill fee 1.265.000 VNĐ / Set
Bill fee 1.265.000 VNĐ / Set
telex bill 1.150.000 VNĐ / CBM
telex bill 1.150.000 VNĐ / CBM
telex bill 1.150.000 VNĐ / CBM
telex bill 1.150.000 VNĐ / CBM
telex bill 1.150.000 VNĐ / CBM
custom 1.380.000 VNĐ / Set
custom 1.380.000 VNĐ / Set
custom 1.380.000 VNĐ / Set
custom 1.380.000 VNĐ / Set
custom 1.380.000 VNĐ / Set
14.720.000
DDC 736.000 VNĐ / CBM
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
D/O 805.000 VNĐ / Set
cic 184.000 VNĐ / CBM
custom 1.150.000 VNĐ / CBM
DDC 736.000 VNĐ / CBM
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
D/O 805.000 VNĐ / Set
cic 184.000 VNĐ / CBM
custom 1.150.000 VNĐ / CBM
DDC 736.000 VNĐ / CBM
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
D/O 805.000 VNĐ / Set
cic 184.000 VNĐ / CBM
custom 1.150.000 VNĐ / CBM
DDC 736.000 VNĐ / CBM
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
D/O 805.000 VNĐ / Set
cic 184.000 VNĐ / CBM
custom 1.150.000 VNĐ / CBM
36.340.000 31-01-2022

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #19840 | 11-01-2022 08:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
> Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
805.000 2.346.000
DDC 736.000 VNĐ / CBM
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
D/O 805.000 VNĐ / Set
3.151.000 31-01-2022

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #19571 | 07-01-2022 08:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Nagoya
> Hai Phong
Nagoya, Aichi, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
1.035.000 2.438.000
Handling charge 805.000 VNĐ / Shipment
D/O 805.000 VNĐ / Set
THC 207.000 VNĐ / CBM
CFS 437.000 VNĐ / CBM
cic 184.000 VNĐ / CBM
3.473.000 31-01-2022

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #19462 | 05-01-2022 14:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Seattle
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'HQ Thứ 6 28 Ngày
Chuyển tải
6.095.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
telex bill 805.000 VNĐ / Cont
417.450.000 423.545.000 06-01-2022

lấy cả 5f giá là 17xxx, ai cần zalo /call mình nhé 0987485162

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #19365 | 04-01-2022 15:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shekou
> Hai Phong
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
11.891.000
Chi tiết
THC 3.795.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
mnf 460.000 VNĐ / B/L
do 805.000 VNĐ / B/L
cis 5.520.000 VNĐ / Cont
clear 276.000 VNĐ / Cont
58.650.000 70.541.000 06-01-2022
Shekou
> Hai Phong
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
11.891.000
Chi tiết
THC 3.795.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
mnf 460.000 VNĐ / B/L
do 805.000 VNĐ / B/L
cis 5.520.000 VNĐ / Cont
clear 276.000 VNĐ / Cont
58.650.000 70.541.000 06-01-2022

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #18999 | 29-12-2021 09:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Da Nang (Da Nang Port)
> Long Beach
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Chủ nhật 28 Ngày
Chuyển tải
8.236.000
Chi tiết
THC 4.408.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 232.000 VNĐ / Cont
Telex bill 812.000 VNĐ / B/L
AMS 928.000 VNĐ / B/L
ACI (canada) 928.000 VNĐ / B/L
454.720.000 462.956.000 31-12-2021

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #7524 | 28-12-2021 16:01

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 486.968.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-12-2021
T/T: 28 Ngày
ETD: 19/01/2021
Ghi chú: DEPO /CANCEL : 500 USD

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Nam Hai Dinh Vu Port)
> New York
Hai Phong (Nam Hai Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 3 28 Ngày
Chuyển tải
6.148.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 232.000 VNĐ / Cont
Telex bill 812.000 VNĐ / B/L
505.760.000 511.908.000 31-12-2021

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

Ref #18722 | 25-12-2021 09:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 2 28 Ngày
Chuyển tải
6.148.000
Chi tiết
THC 4.176.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
SEAL 232.000 VNĐ / Cont
Telex bill 812.000 VNĐ / B/L
461.680.000 467.828.000 31-12-2021

CY TIN INTERANTION COMPANY LIMITED

24-12-2021 11:17

country
Ngày thành lập gian hàng: 24 Dec 2021