CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms JANE THI

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms JANE THI

Chức vụ: Deputy Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Được thành lập từ tháng 01/2005, ASL Logistics là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận, khai thuê hải quan và vận chuyển nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Hi...

Xem thêm >>
  • Số 31/34A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • +84 28 3512 9759
  • https://www.asl-corp.com.vn/
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á (ASL LOGISTICS) Company verify by Phaata

Ref #18755 | 26-12-2021 15:48

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Phnom Penh | Vietnam-Cambodia (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Phnom Penh
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 2 Ngày
4.026.750
Chi tiết
THC 2.876.250 VNĐ / Cont
BILL 920.400 VNĐ / Cont
SEAL 230.100 VNĐ / Cont
4.602.000 8.628.750 30-01-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Phnom Penh
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 2 Ngày
5.407.350
Chi tiết
THC 4.256.850 VNĐ / Cont
BILL 920.400 VNĐ / Cont
SEAL 230.100 VNĐ / Cont
9.204.000 14.611.350 30-01-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Phnom Penh
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 2 Ngày
5.407.350
Chi tiết
THC 4.256.850 VNĐ / Cont
BILL 920.400 VNĐ / Cont
SEAL 230.100 VNĐ / Cont
9.204.000 14.611.350 30-01-2022