DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Người liên hệ: Ms. AN NGUYỄN

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Người liên hệ: Ms. AN NGUYỄN

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 39B TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 4 , QUẬN TÂN BÌNH
  • +84 28.62647222
  • https://phaata.com/100000000001629
DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Ref #19331 | 04-01-2022 12:10

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh(SGN) - Colombo(CMB) | Vietnam-Sri Lanka (Air)

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Colombo (CMB)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Colombo, Sri Lanka (CMB)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
17.224.380₫ 638.070₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 390₫ / Kg
AWB 114.600₫ / AWB
AMS 229.200₫ / AWB
Handling 229.200₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
17.862.450₫ 09-01-2022
DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP
AN NGUYỄN (DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP)