SUN VN TRANSPORT CORPORATION

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Mary Huong

Chức vụ: Giám đốc bán hàng

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Mary Huong

Chức vụ: Giám đốc bán hàng

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Thành lập 2003 - chuyên tuyến Mỹ

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • Room 911, 20 Hoang Minh Giam Str, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +84 0901324578
  • https://phaata.com/100000000001749