Trustana Logistics

Trustana Logistics

Contact person: Mr. Anh Alex

Pos: Business Consultant

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Trustana Logistics

Contact person: Mr. Anh Alex

Pos: Business Consultant

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế đường biển, đường hàng không, thủ tục hải quan, vận chuyển nội địa, ủy thác,... Thông tin chi tiết liên hệ SĐT/Zalo/Skype: 0962958686 (Mr. Vi...

See more >>
  • 7th Floor, A3 Building, Ecolife Capitol Project, No. 58 To Huu Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
  • +84 962958686
  • https://trustana.vn/

Trustana Logistics

Ref #33425 | 15-06-2022 14:56

country

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Shenzhen (SZX)
Hanoi (HAN)
Shenzhen, Guangdong, China (SZX)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Daily 1 Days
Direct
₫8,586,138 ₫934,800
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫0 / Kg
AWB ₫0 / AWB
AMS ₫0 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
DO ₫934.800 / Shipment
₫9,520,938 19-06-2022

Trustana Logistics

Ref #31427 | 26-05-2022 14:57

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Daily 13 Days
Transit
₫4,660,000
Detail:
THC ₫2.796.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫74,560,000 ₫79,220,000 14-06-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Daily 13 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫107,180,000 ₫113,238,000 14-06-2022
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Daily 13 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫107,180,000 ₫113,238,000 14-06-2022

Trustana Logistics

Ref #31429 | 26-05-2022 15:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Daily 21 Days
Transit
₫4,660,000
Detail:
THC ₫2.796.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫72,230,000 ₫76,890,000 14-06-2022
Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Daily 21 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫104,850,000 ₫110,908,000 14-06-2022
Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'HQ Daily 21 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫104,850,000 ₫110,908,000 14-06-2022

Trustana Logistics

Ref #31430 | 26-05-2022 15:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Daily 21 Days
Transit
₫4,660,000
Detail:
THC ₫2.796.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫72,230,000 ₫76,890,000 14-06-2022
Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Daily 21 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫102,520,000 ₫108,578,000 14-06-2022
Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'HQ Daily 21 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫102,520,000 ₫108,578,000 14-06-2022

Trustana Logistics

Ref #31432 | 26-05-2022 15:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Tuticorin
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Daily 20 Days
Transit
₫4,660,000
Detail:
THC ₫2.796.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫75,725,000 ₫80,385,000 14-06-2022
Hai Phong
Tuticorin
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Daily 20 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫109,510,000 ₫115,568,000 14-06-2022
Hai Phong
Tuticorin
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Daily 20 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫109,510,000 ₫115,568,000 14-06-2022

Trustana Logistics

Ref #31433 | 26-05-2022 15:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Daily 12 Days
Transit
₫4,660,000
Detail:
THC ₫2.796.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫74,560,000 ₫79,220,000 14-06-2022
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Daily 12 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫107,180,000 ₫113,238,000 14-06-2022
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Daily 12 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫107,180,000 ₫113,238,000 14-06-2022

Trustana Logistics

Ref #31428 | 26-05-2022 14:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Colombo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Daily 13 Days
Transit
₫4,660,000
Detail:
THC ₫2.796.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫74,560,000 ₫79,220,000 07-06-2022
Hai Phong
Colombo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Daily 13 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫108,345,000 ₫114,403,000 07-06-2022
Hai Phong
Colombo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Daily 13 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫108,345,000 ₫114,403,000 07-06-2022

Trustana Logistics

Ref #30233 | 13-05-2022 14:06

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Daily 19 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫92,967,000 ₫99,025,000 31-05-2022
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Daily 19 Days
Transit
₫6,058,000
Detail:
THC ₫4.194.000 / Cont
BILL ₫815.500 / B/L
SEAL ₫233.000 / Cont
TELEX if any ₫815.500 / B/L
₫92,967,000 ₫99,025,000 31-05-2022

Trustana Logistics

Ref #30775 | 19-05-2022 14:48

country

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Hanoi (HAN)
Shenzhen (SZX)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Shenzhen, Guangdong, China (SZX)
Mon/ Wed/ Sat 1 Days
Direct
₫6,614,870 ₫299,149
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫396 / Kg
AWB ₫116.500 / AWB
AMS ₫116.500 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫6,914,019 31-05-2022

Trustana Logistics

Ref #30782 | 19-05-2022 14:54

country

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Shenzhen (SZX)
Hanoi (HAN)
Shenzhen, Guangdong, China (SZX)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Daily 1 Days
Direct
₫13,618,850 ₫299,149
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫396 / Kg
AWB ₫116.500 / AWB
AMS ₫116.500 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫13,917,999 31-05-2022
Trustana Logistics
Anh Alex (Trustana Logistics)