CIMC WETRANS VIET NAM

CIMC WETRANS VIET NAM

Người liên hệ: Ms. JOYCE NGUYEN

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CIMC WETRANS VIET NAM

Người liên hệ: Ms. JOYCE NGUYEN

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CIMC ZHENHUA logistics is belong to CIMC group in China. CIMC is a global group and famous brand in the world. CIMC Logistics Development Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of CHINA Central Group, headquartered in Tianjin Binhai New Area, is t...

Xem thêm >>
CIMC WETRANS VIET NAM

CIMC WETRANS VIET NAM

Ref #61183 | 11-01-2023 11:53

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Busan | Vietnam-South Korea (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
4.015.400₫ 8.030.800₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
5.432.600₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 944.800₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
7.086.000₫ 12.518.600₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
5.432.600₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 944.800₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
7.086.000₫ 12.518.600₫ 31-01-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ
CIMC WETRANS VIET NAM
JOYCE NGUYEN (CIMC WETRANS VIET NAM )