MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 0384328660
  • https://phaata.com/100000000001924
MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Ref #13456 | 27-02-2023 14:30

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Nhava Sheva | Vietnam - India (LCL)

Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 48.000₫/CBM
Hiệu lực đến: 14-03-2023
T/T: 14 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: 0384328660
  • Bình luận
  • Chia sẻ