MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MG LOGISTICS JSC

Người liên hệ: Mr. La Vi

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Tầng G Sovilaco Building, Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 0384328660
  • https://phaata.com/100000000001924
MG LOGISTICS JSC

MG LOGISTICS JSC

Ref #14131 | 17-04-2023 08:26

country

Shipping service | Los Angeles - Ho Chi Minh | United States - Vietnam (LCL)

Nơi đi: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 1.771.500₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 28 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: DIRECT SERVICE
  • Bình luận
  • Chia sẻ