Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Contact person: Mr. Patrick Tran

Pos: Key Account Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Contact person: Mr. Patrick Tran

Pos: Key Account Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

  • Tòa nhà E-Town 1 Building, Số 364 Đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 902153588
  • https://phaata.com/100000000001966
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian

Ref #26806 | 14-04-2022 08:56

country

Shipping service | Hanoi(HAN) - Shenzhen(SZX) | Vietnam-China (Air)

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Hanoi (HAN)
Shenzhen (SZX)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Shenzhen, Guangdong, China (SZX)
Thu/ Fri/ Sat/ Sun 1 Days
Direct
₫5,886,750 ₫423,141
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫423 / Kg
AWB ₫117.500 / AWB
AMS ₫235.000 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫6,309,891 24-04-2022
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian
Patrick Tran (Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Khaian)