Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Contact person: Ms. Thư Đặng

Pos: Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Contact person: Ms. Thư Đặng

Pos: Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Được thành lập từ năm 2006, trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực logistic, Công ty được biết đến rộng rãi trên thị trường là một đối tác đáng tin cậy và chuyên nghiệp ...

See more >>

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #65625 | 15-03-2023 10:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Manila North Harbour
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'RF Daily 5 Days
Direct
₫8,617,620
Detail:
THC ₫5,697,600 / Cont
BILL ₫949,600 / Cont
SEAL ₫237,400 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫949,600 / Cont
VAT 10% ₫783,420 / Cont
₫21,366,000 ₫29,983,620 31-03-2023
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #65626 | 15-03-2023 10:54

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Daily 17 Days
Direct
₫4,748,000
Detail:
THC ₫2,848,800 / Cont
BILL ₫830,900 / Cont
SEAL ₫237,400 / Cont
TELEX RELEASE ₫830,900 / Cont
₫11,870,000 ₫16,618,000 31-03-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Daily 17 Days
Direct
₫6,172,400
Detail:
THC ₫4,273,200 / Cont
BILL ₫830,900 / Cont
SEAL ₫237,400 / Cont
TELEX RELEASE ₫830,900 / Cont
₫23,146,500 ₫29,318,900 31-03-2023
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #56859 | 29-11-2022 09:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'RF Daily 4 Days
Direct
₫8,852,976
Detail:
THC ₫5,961,600 / Cont
BILL ₫993,600 / Cont
SEAL ₫248,400 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫993,600 / Cont
VAT 8% ₫655,776 / Cont
₫32,913,000 ₫41,765,976 31-12-2022
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #56869 | 29-11-2022 10:17

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'RF Daily 25 Days
Direct
₫6,582,600
Detail:
THC ₫4,471,200 / Cont
BILL ₫993,600 / Cont
SEAL ₫248,400 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫869,400 / Cont
₫53,406,000 ₫59,988,600 31-12-2022
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'RF Daily 25 Days
Direct
₫8,073,000
Detail:
THC ₫5,961,600 / Cont
BILL ₫993,600 / Cont
SEAL ₫248,400 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫869,400 / Cont
₫79,488,000 ₫87,561,000 31-12-2022
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #52575 | 01-11-2022 16:57

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
40'RF Daily 14 Days
Direct
₫7,961,920
Detail:
THC ₫5,971,440 / Cont
BILL ₫870,835 / Cont
SEAL ₫248,810 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫870,835 / Cont
₫27,369,100 ₫35,331,020 30-11-2022
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #52576 | 01-11-2022 16:59

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'RF Daily 4 Days
Direct
₫8,210,730
Detail:
THC ₫5,971,440 / Cont
BILL ₫995,240 / Cont
SEAL ₫248,810 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫995,240 / Cont
₫38,565,550 ₫46,776,280 30-11-2022
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #55359 | 18-11-2022 08:52

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Daily 21 Days
Direct
₫4,972,000
Detail:
THC ₫2,983,200 / Cont
BILL ₫870,100 / Cont
SEAL ₫248,600 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫870,100 / Cont
₫38,533,000 ₫43,505,000 14-12-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Daily 21 Days
Direct
₫6,463,600
Detail:
THC ₫4,474,800 / Cont
BILL ₫870,100 / Cont
SEAL ₫248,600 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫870,100 / Cont
₫73,958,500 ₫80,422,100 14-12-2022
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

Ref #54328 | 11-11-2022 14:20

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Daily 30 Days
Direct
₫4,849,845
Detail:
THC ₫2,984,520 / Cont
BILL ₫870,485 / Cont
SEAL ₫248,710 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫746,130 / Cont
₫42,280,700 ₫47,130,545 30-11-2022
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Daily 30 Days
Direct
₫6,342,105
Detail:
THC ₫4,476,780 / Cont
BILL ₫870,485 / Cont
SEAL ₫248,710 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫746,130 / Cont
₫83,317,850 ₫89,659,955 30-11-2022
 • Comment
 • Share

Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)

08-04-2022 13:43

country
Estore Establishment Date : 08 Apr 2022
Công ty cổ phần An Thời (Just In Time)
Thư Đặng (Công ty cổ phần An Thời (Just In Time))