CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Contact person: Ms. Thanh Bùi

Pos: Nhân viên bán hàng

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)

Contact person: Ms. Thanh Bùi

Pos: Nhân viên bán hàng

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Contact


Info contact

  • Lầu 8, Tòa nhà ACB, số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • +84 936906681
  • https://phaata.com/100000000002061
CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL)
Thanh Bùi (CÔNG TY TNHH LIÊN CẦU VIỆT NAM (GBL))