Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Contact person: Mr. Hoàng Đạt Nguyễn

Pos: Sale Excutive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Maxpeed Hanoi Co., Ltd

Contact person: Mr. Hoàng Đạt Nguyễn

Pos: Sale Excutive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Công ty thành lập tại Việt Nam năm 2007, thuộc tập đoàn Logistics số 1 Hàn Quốc - Maxpeed, thành lập năm 1990

See more >>
  • 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • +84 815237339
  • http://maxpeed.com.vn/

Contact


Info contact

  • 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • +84 815237339
  • http://maxpeed.com.vn/
Maxpeed Hanoi Co., Ltd
Hoàng Đạt Nguyễn (Maxpeed Hanoi Co., Ltd)