SKYLINE

SKYLINE

Contact person: Mr. Lê Văn Hải

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

SKYLINE

Contact person: Mr. Lê Văn Hải

Pos:

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty Skyline chuyên cước vận tải biển xuất khẩu và nhập khẩu. Với hệ thống agent ở Châu Á, Châu Âu, Nam mỹ Skyline là 1 trong những công ty forwarder mạnh về nhập khẩu và xuất khẩu.

See more >>
  • 30 Hoa Lan, Phường 2. Quận Phú Nhuận
  • +84 0973366251
  • https://skylinetransport.com.vn

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Wed/ Sun 8 Days
Direct
₫5,750,000
Detail:
THC ₫2.990.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫18,400,000 ₫24,150,000 31-07-2022
Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'GP Wed/ Sun 8 Days
Direct
₫7,130,000
Detail:
THC ₫4.370.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,780,000 31-07-2022
Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'HQ Wed/ Sun 8 Days
Direct
₫7,130,000
Detail:
THC ₫4.370.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,780,000 31-07-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
20'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,520,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫19,550,000 ₫25,070,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'HQ Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,520,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫19,550,000 ₫25,070,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
20'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,520,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫19,550,000 ₫25,070,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
40'HQ Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
20'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,520,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫19,550,000 ₫25,070,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
40'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Nagoya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
40'HQ Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,520,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫19,550,000 ₫25,070,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
40'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
40'HQ Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
20'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,520,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫19,550,000 ₫25,070,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
40'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022
Ho Chi Minh
Hakata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
40'HQ Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫6,900,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
TELEX ( IF have ) ₫805.000 / B/L
AFR ₫805.000 / B/L
₫35,650,000 ₫42,550,000 30-06-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
20'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫3,910,000
Detail:
THC ₫2.760.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
₫25,300,000 ₫29,210,000 31-05-2022
Ho Chi Minh
Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'GP Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
₫41,400,000 ₫46,690,000 31-05-2022
Ho Chi Minh
Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'HQ Wed/ Thu 8 Days
Direct
₫5,290,000
Detail:
THC ₫4.140.000 / Cont
BILL ₫920.000 / Cont
SEAL ₫230.000 / Cont
₫41,400,000 ₫46,690,000 31-05-2022

SKYLINE

06-05-2022 14:09

country
Estore Establishment Date : 06 May 2022
SKYLINE
Lê Văn Hải (SKYLINE)