Pegasus Global Logistics

Pegasus Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Kevin To

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Pegasus Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Kevin To

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • ESTAR BUILDING ,9th FLOOR, 147-149 VO VAN TAN STREET, VO THI SAU WARD , DISTRICT 3
  • +84 0906601220
  • https://phaata.com/100000000002135

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • ESTAR BUILDING ,9th FLOOR, 147-149 VO VAN TAN STREET, VO THI SAU WARD , DISTRICT 3
  • +84 0906601220
  • https://phaata.com/100000000002135
Pegasus Global Logistics
Kevin To (Pegasus Global Logistics )