Pegasus Global Logistics

Pegasus Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Kevin To

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
30320 Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 5 3 Ngày
5.319.670₫
Chi tiết
THC 2.787.600₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 1.393.800₫
5.807.500₫ 11.127.170₫ 31-05-2022
30320 Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 5 3 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 2.787.600₫
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
30320 Ho Chi Minh
> Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 5 3 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 2.787.600₫
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
30319 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Thứ 6 5 Ngày
5.319.670₫
Chi tiết
THC 2.787.600₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 1.393.800₫
5.807.500₫ 11.127.170₫ 31-05-2022
30319 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'GP Thứ 6 5 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 2.787.600₫
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
30319 Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Thứ 6 5 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 2.787.600₫
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
30318 Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 4 Ngày
5.319.670₫
Chi tiết
THC 2.787.600₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 1.393.800₫
5.807.500₫ 11.127.170₫ 31-05-2022
30318 Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'GP Thứ 2/ Thứ 3 4 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 2.787.600₫
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
30318 Ho Chi Minh
> Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3 4 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫
BILL 929.200₫
SEAL 209.070₫
BUNKER 2.787.600₫
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
  • Hiển thị  
Pegasus Global Logistics
Kevin To (Pegasus Global Logistics )