Pegasus Global Logistics

Pegasus Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Kevin To

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Pegasus Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Kevin To

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • ESTAR BUILDING ,9th FLOOR, 147-149 VO VAN TAN STREET, VO THI SAU WARD , DISTRICT 3
  • +84 0906601220
  • https://phaata.com/100000000002135
Pegasus Global Logistics

Pegasus Global Logistics

Ref #30320 | 14-05-2022 23:14

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Kaohsiung | Vietnam-Taiwan (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 5 3 Ngày
5.319.670₫
Chi tiết
THC 2.787.600₫ / Cont
BILL 929.200₫ / Cont
SEAL 209.070₫ / Cont
BUNKER 1.393.800₫ / Cont
5.807.500₫ 11.127.170₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 5 3 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫ / Cont
BILL 929.200₫ / Cont
SEAL 209.070₫ / Cont
BUNKER 2.787.600₫ / Cont
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 5 3 Ngày
8.107.270₫
Chi tiết
THC 4.181.400₫ / Cont
BILL 929.200₫ / Cont
SEAL 209.070₫ / Cont
BUNKER 2.787.600₫ / Cont
18.351.700₫ 26.458.970₫ 31-05-2022
Pegasus Global Logistics
Kevin To (Pegasus Global Logistics )