V&T Logistics

V&T Logistics

Contact person: Mr. Sơn Đỗ

Pos: Sales

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Review

V&T Logistics

Contact person: Mr. Sơn Đỗ

Pos: Sales

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Review

Introductions

V&T Logistics was established to provide comprehensive services to customers with global scope: Cheap, fast, and safe freight forwarding services. With the Slogan of

See more >>
  • Tầng số 07, Phòng 702 tòa nhà TM Building, Số 08, Lô 28A Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền
  • +84 0902033898
  • https://phaata.com/100000000002330

V&T Logistics

Ref #39543 | 12-08-2022 11:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Nagoya
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
40'HQ Daily 12 Days
Direct
₫6,117,800
Detail:
THC ₫4.235.400 / Cont
BILL ₫941.200 / B/L
SEAL ₫235.300 / Cont
AFR ₫705.900 / B/L
₫27,059,500 ₫33,177,300 31-08-2022

V&T Logistics

Ref #38792 | 05-08-2022 16:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Le Havre
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Daily 33 Days
Transit
₫5,885,000
Detail:
THC ₫2.824.800 / Cont
BILL ₫941.600 / B/L
SEAL ₫235.400 / Cont
TELEX ₫941.600 / B/L
ENS ₫941.600 / B/L
₫103,576,000 ₫109,461,000 31-08-2022
Hai Phong
Le Havre
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Daily 33 Days
Transit
₫7,297,400
Detail:
THC ₫4.237.200 / Cont
BILL ₫941.600 / B/L
SEAL ₫235.400 / Cont
TELEX ₫941.600 / B/L
ENS ₫941.600 / B/L
₫200,090,000 ₫207,387,400 31-08-2022
Hai Phong
Le Havre
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'HQ Daily 33 Days
Transit
₫7,297,400
Detail:
THC ₫4.237.200 / Cont
BILL ₫941.600 / B/L
SEAL ₫235.400 / Cont
TELEX ₫941.600 / B/L
ENS ₫941.600 / B/L
₫200,090,000 ₫207,387,400 31-08-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Felixstowe
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Daily 30 Days
Transit
₫6,355,800
Detail:
THC ₫4.237.200 / Cont
BILL ₫941.600 / B/L
SEAL ₫235.400 / Cont
ENS ₫941.600 / B/L
₫210,683,000 ₫217,038,800 31-08-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Southampton
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
20'GP Daily 30 Days
Transit
₫4,935,000
Detail:
THC ₫2.820.000 / Cont
BILL ₫940.000 / B/L
SEAL ₫235.000 / Cont
ENS ₫940.000 / B/L
₫110,450,000 ₫115,385,000 31-08-2022

V&T Logistics

Ref #38396 | 03-08-2022 11:37

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Hamad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
20'GP Daily 14 Days
Transit
₫3,995,000
Detail:
THC ₫2.820.000 / Cont
BILL ₫940.000 / B/L
SEAL ₫235.000 / Cont
₫77,550,000 ₫81,545,000 31-08-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong
Southampton
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
20'GP Wed 34 Days
Transit
₫4,935,000
Detail:
THC ₫2.820.000 / Cont
BILL ₫940.000 / B/L
SEAL ₫235.000 / Cont
ENS ₫940.000 / B/L
₫112,800,000 ₫117,735,000 31-08-2022
Hai Phong
Southampton
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'GP Wed 34 Days
Transit
₫6,345,000
Detail:
THC ₫4.230.000 / Cont
BILL ₫940.000 / B/L
SEAL ₫235.000 / Cont
ENS ₫940.000 / B/L
₫213,850,000 ₫220,195,000 31-08-2022
Hai Phong
Southampton
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'HQ Wed 34 Days
Transit
₫6,345,000
Detail:
THC ₫4.230.000 / Cont
BILL ₫940.000 / B/L
SEAL ₫235.000 / Cont
ENS ₫940.000 / B/L
₫213,850,000 ₫220,195,000 31-08-2022

V&T Logistics

Ref #10971 | 03-08-2022 10:54

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Freight cost: ₫213.850.000/40HQ
Expiry date: 31-08-2022
T/T: 30 Days
ETD: 08.11.18.20.23.25.28.30/08
Notes: - O/F: $4800/$9100 per 20'DC/40'HC + LCC in HPH - Các phí phát sinh khác tính theo cơ quan phát hành hóa đơn. (nếu có) - Ngoài ra, V&T còn có dịch vụ khai hải quan và trucking nội địa cho Quý Khách hàng. Nếu khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ: + Phone/Zalo: 0364367108 (Mr. Sơn) + Email: son.dt@vtilvn. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm ./.

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Baltimore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Baltimore, Baltimore, Maryland, United States
20'GP Daily 45 Days
Transit
₫7,872,500
Detail:
THC ₫2.820.000 / Cont
BILL ₫940.000 / B/L
SEAL ₫235.000 / Cont
TELEX ₫940.000 / B/L
AMS ₫940.000 / B/L
HDL ₫1.997.500 / B/L
₫179,775,000 ₫187,647,500 31-08-2022

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Hai Phong (Hai Phong Port)
Los Angeles
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Daily 23 Days
Direct
₫9,294,350
Detail:
THC ₫4.235.400 / Cont
BILL ₫941.200 / B/L
SEAL ₫235.300 / Cont
TELEX ₫941.200 / B/L
AMS ₫941.200 / B/L
HDL ₫2.000.050 / B/L
₫155,298,000 ₫164,592,350 14-08-2022

V&T Logistics

Ref #35612 | 11-07-2022 10:13

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Daily 33 Days
Transit
₫3,993,300
Detail:
THC ₫2.818.800 / Cont
BILL ₫939.600 / B/L
SEAL ₫234.900 / Cont
₫39,933,000 ₫43,926,300 31-07-2022
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Daily 33 Days
Transit
₫5,402,700
Detail:
THC ₫4.228.200 / Cont
BILL ₫939.600 / B/L
SEAL ₫234.900 / Cont
₫65,772,000 ₫71,174,700 31-07-2022
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Daily 33 Days
Transit
₫5,402,700
Detail:
THC ₫4.228.200 / Cont
BILL ₫939.600 / B/L
SEAL ₫234.900 / Cont
₫65,772,000 ₫71,174,700 31-07-2022
V&T Logistics
Sơn Đỗ (V&T Logistics)