LANDSTARS SHIPPING COMPANY LIMITED

LANDSTARS SHIPPING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Chi Nguyễn

Chức vụ: Sales and Pricing Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
89787 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
6.848.800₫
Chi tiết
THC 4.647.400₫
BILL 978.400₫
SEAL 244.600₫
TELEX 978.400₫
31.064.200₫ 37.913.000₫ 14-12-2023
86775 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'RF Hàng ngày 35 Ngày
8.287.900₫
Chi tiết
THC 6.061.300₫
BILL 989.600₫
SEAL 247.400₫
AMS 989.600₫
61.850.000₫ 70.137.900₫ 14-11-2023
86564 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Xiamen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
1.234.500₫
Chi tiết
BILL 987.600₫
SEAL 246.900₫
1.728.300₫ 2.962.800₫ 31-10-2023
86190 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
6.165.000₫
Chi tiết
THC 3.205.800₫
DO 986.400₫
CLEANING FEE 493.200₫
CIC 1.233.000₫
EMC 246.600₫
246.600₫ 6.411.600₫ 28-10-2023
84755 Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
5.654.550₫
Chi tiết
THC 4.425.300₫
BILL 983.400₫
SEAL 245.850₫
614.625₫ 6.269.175₫ 14-10-2023
83188 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 35 Ngày
6.868.400₫
Chi tiết
THC 4.660.700₫
BILL 981.200₫
SEAL 245.300₫
AMS 981.200₫
31.398.400₫ 38.266.800₫ 14-10-2023
82859 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 24 Ngày
5.401.000₫
Chi tiết
THC 3.191.500₫
BILL 982.000₫
SEAL 245.500₫
AMS 982.000₫
32.946.100₫ 38.347.100₫ 30-09-2023
82859 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 24 Ngày
6.874.000₫
Chi tiết
THC 4.664.500₫
BILL 982.000₫
SEAL 245.500₫
AMS 982.000₫
40.802.100₫ 47.676.100₫ 30-09-2023
82859 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 24 Ngày
6.874.000₫
Chi tiết
THC 4.664.500₫
BILL 982.000₫
SEAL 245.500₫
AMS 982.000₫
40.802.100₫ 47.676.100₫ 30-09-2023
82552 Ho Chi Minh
> Miami
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Miami, Queensland, Australia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
5.350.400₫
Chi tiết
THC 3.161.600₫
BILL 972.800₫
SEAL 243.200₫
AMS 972.800₫
49.856.000₫ 55.206.400₫ 30-09-2023
  • Hiển thị