LANDSTARS SHIPPING COMPANY LIMITED

LANDSTARS SHIPPING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. Thư Nguyễn

Chức vụ: Sales and Pricing Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
61181 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
5.196.400₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
44.878.000₫ 50.074.400₫ 31-01-2023
61181 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
6.613.600₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
62.593.000₫ 69.206.600₫ 31-01-2023
61181 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
6.613.600₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
62.593.000₫ 69.206.600₫ 31-01-2023
61179 Ho Chi Minh
> Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
5.196.400₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
30.706.000₫ 35.902.400₫ 31-01-2023
61179 Ho Chi Minh
> Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
6.613.600₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
37.792.000₫ 44.405.600₫ 31-01-2023
61179 Ho Chi Minh
> Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
6.613.600₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
37.792.000₫ 44.405.600₫ 31-01-2023
61173 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
5.196.400₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
25.982.000₫ 31.178.400₫ 31-01-2023
61173 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
6.613.600₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
33.068.000₫ 39.681.600₫ 31-01-2023
61173 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 40 Ngày
6.613.600₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
33.068.000₫ 39.681.600₫ 31-01-2023
61169 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 30 Ngày
5.196.400₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
AMS 944.800₫
25.982.000₫ 31.178.400₫ 31-01-2023
  • Hiển thị  
LANDSTARS SHIPPING COMPANY LIMITED
Thư Nguyễn (LANDSTARS SHIPPING COMPANY LIMITED)