CÔNG TY TNHH MORRIS SHIPPING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MORRIS SHIPPING VIỆT NAM

Người liên hệ: Mr. Thắng Duy

Chức vụ:

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH MORRIS SHIPPING VIỆT NAM

Người liên hệ: Mr. Thắng Duy

Chức vụ:

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế và nội địa hàng container, hàng tàu rời

Xem thêm >>
  • Số 20 Đinh Tiên Hoàng , Hạ Lý , Hồng Bàng , Hải Phòng
  • +84 0367797944
  • morrisshipping.com

Thông tin liên hệ

  • Số 20 Đinh Tiên Hoàng , Hạ Lý , Hồng Bàng , Hải Phòng
  • +84 0367797944
  • morrisshipping.com