SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ĐINH YẾN NHI

Chức vụ: Sales Senior Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
56554 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Incheon
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5 12 Ngày
18.643.500₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 1.118.610₫
SEAL 248.580₫
TELEX (NẾU CÓ) 870.030₫
LSS 11.931.840₫
17.400.600₫ 36.044.100₫ 12-12-2022
56445 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 9 Ngày
4.350.150₫
Chi tiết
THC 2.982.960₫
BILL 1.118.610₫
SEAL 248.580₫
1.491.480₫ 5.841.630₫ 10-12-2022
56445 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 9 Ngày
5.841.630₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 1.118.610₫
SEAL 248.580₫
2.485.800₫ 8.327.430₫ 10-12-2022
56445 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 9 Ngày
5.841.630₫
Chi tiết
THC 4.474.440₫
BILL 1.118.610₫
SEAL 248.580₫
2.485.800₫ 8.327.430₫ 10-12-2022
49107 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
6.245.200₫
Chi tiết
THC 2.882.400₫
D/O 1.080.900₫
CIC 1.201.000₫
CLEANING FEE 240.200₫
HANDLING FEE 840.700₫
5.524.600₫ 11.769.800₫ 30-10-2022
49107 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
9.007.500₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫
D/O 1.080.900₫
CIC 2.402.000₫
CLEANING FEE 360.300₫
HANDLING FEE 840.700₫
6.245.200₫ 15.252.700₫ 30-10-2022
49107 Qingdao
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
9.007.500₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫
D/O 1.080.900₫
CIC 2.402.000₫
CLEANING FEE 360.300₫
HANDLING FEE 840.700₫
6.245.200₫ 15.252.700₫ 30-10-2022
44345 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 10 Ngày
4.970.700₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫
BILL 1.065.150₫
SEAL 236.700₫
TELEX (NẾU CÓ) 828.450₫
23.670₫ 4.994.370₫ 25-09-2022
44345 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shenzhen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 10 Ngày
6.390.900₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫
BILL 1.065.150₫
SEAL 236.700₫
TELEX (NẾU CÓ) 828.450₫
23.670₫ 6.414.570₫ 25-09-2022
41012 Jakarta
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 13 Ngày
8.728.300₫
Chi tiết
THC 4.246.200₫
D/O 1.061.550₫
CIC 2.359.000₫
CLEANING FEE 353.850₫
HANDLING FEE 707.700₫
20.995.100₫ 29.723.400₫ 31-08-2022
  • Hiển thị  
SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
ĐINH YẾN NHI (SUNIMEX IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED)