FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Người liên hệ: Ms. Kilie Liên

Chức vụ: Ocean Export Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Main Business as below: 1. Global Air Freight 2. Global Ocean Freight Service Contract: MOL, OOCL, MAERSK, COSCO, HUYNDAI, HPL, ... 3. Global Logistics Service: MHI Project (Vietnam), Own Packing Facility (Japan), Warehousing & Distribution(...

Xem thêm >>
FREIGHT FORWARDING SERVICE

FREIGHT FORWARDING SERVICE

Ref #91842 | 21-12-2023 09:29

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Constantza | Vietnam-Romania (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Constantza
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Constantza, Constanta, Romania
20'GP Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
5.220.630₫
Chi tiết
THC 3.186.300₫ / Cont
BILL 955.890₫ / B/L
SEAL 220.590₫ / Cont
ENS 857.850₫ / B/L
64.951.500₫ 70.172.130₫ 31-12-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 3.919 Lượt xem