VICO Logistics

VICO Logistics

Người liên hệ: Ms. Do Phuong Uyen

Chức vụ: Business Development & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VICO Logistics

Người liên hệ: Ms. Do Phuong Uyen

Chức vụ: Business Development & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

VICO Logistics thành lập từ năm 1990 với trụ sở chính ở Hồng Kong, Trung Quốc và Việt Nam (Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh). Dịch vụ bao gồm: • Book cước vận chuyển xuất nhập khẩu, thế m...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • Floor 12B, Athena Building, 146 – 148 Cong Hoa, Ward 12, Tan Binh District
  • +84 982032854
  • https://www.vico.com.hk/
VICO Logistics
Do Phuong Uyen (VICO Logistics)