CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Contact person: Mr. Phong Phạm

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Contact person: Mr. Phong Phạm

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Thế mạnh làm nên thương hiệu CARGOES LINKS khác biệt chính là: Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật làm việc nghiêm túc, cẩn thận nhằm tạo nên ...

See more >>

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #47879 | 05-10-2022 14:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Manzanillo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
20'GP Wed 31 Days
Direct
₫4,253,310
Detail:
THC ₫3,075,840 / Cont
BILL ₫961,200 / Cont
SEAL ₫216,270 / Cont
₫55,269,000 ₫59,522,310 31-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #47236 | 03-10-2022 09:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Mon/ Tue/ Thu 33 Days
Direct
₫5,473,100
Detail:
THC ₫4,302,000 / Cont
BILL ₫956,000 / Cont
SEAL ₫215,100 / Cont
₫100,380,000 ₫105,853,100 15-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #46843 | 29-09-2022 16:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Mon/ Wed 27 Days
Direct
₫5,473,100
Detail:
THC ₫4,302,000 / Cont
BILL ₫956,000 / Cont
SEAL ₫215,100 / Cont
₫53,775,000 ₫59,248,100 31-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #46462 | 28-09-2022 14:37

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 10 Days
Direct
₫5,467,375
Detail:
THC ₫4,297,500 / Cont
BILL ₫955,000 / Cont
SEAL ₫214,875 / Cont
₫7,162,500 ₫12,629,875 31-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #46271 | 28-09-2022 09:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Trieste
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Trieste, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italy
20'GP Mon/ Wed 38 Days
Transit
₫4,225,875
Detail:
THC ₫3,056,000 / Cont
BILL ₫955,000 / Cont
SEAL ₫214,875 / Cont
₫76,877,500 ₫81,103,375 31-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #46264 | 28-09-2022 09:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Mon/ Tue 29 Days
Direct
₫5,467,375
Detail:
THC ₫4,297,500 / Cont
BILL ₫955,000 / Cont
SEAL ₫214,875 / Cont
₫59,448,750 ₫64,916,125 31-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #46097 | 27-09-2022 13:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Tue 35 Days
Transit
₫5,461,650
Detail:
THC ₫4,293,000 / Cont
BILL ₫954,000 / Cont
SEAL ₫214,650 / Cont
₫156,098,250 ₫161,559,900 31-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #46093 | 27-09-2022 13:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Mon/ Wed/ Fri 35 Days
Transit
₫4,221,450
Detail:
THC ₫3,052,800 / Cont
BILL ₫954,000 / Cont
SEAL ₫214,650 / Cont
₫112,572,000 ₫116,793,450 31-10-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #44088 | 15-09-2022 16:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Mon/ Thu 14 Days
Direct
₫4,189,590
Detail:
THC ₫3,029,760 / Cont
BILL ₫946,800 / Cont
SEAL ₫213,030 / Cont
₫4,734,000 ₫8,923,590 30-09-2022

CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION

Ref #45203 | 22-09-2022 11:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Mon/ Thu 15 Days
Direct
₫4,409,475
Detail:
THC ₫3,098,550 / Cont
BILL ₫1,072,575 / Cont
SEAL ₫238,350 / Cont
₫1,906,800 ₫6,316,275 31-10-2022
CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION
Phong Phạm (CÔNG TY TNHH CARGOES LINK TRANSPORTATION)
=