Gateway Logistics Co., Ltd

Gateway Logistics Co., Ltd

Contact person: Ms. Hoàng Diễm

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Gateway Logistics Co., Ltd

Contact person: Ms. Hoàng Diễm

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty Gateway là Master Consol chuyên gửi hàng đi Úc và các cảng Châu_Á như: Bangkok, Semarang, Jakarta, Shanghai, Singapore, Incheon, Busan,... bằng đường tàu biển với các lợi thế: + Cước phí rẻ. + Thời gi...

See more >>

Gateway Logistics Co., Ltd

Ref #44510 | 19-09-2022 10:46

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
Door / Door
Mon/ Fri 3 Days
Direct
Freight cost included
₫875,790
Detail:
THC ₫142,020 / CBM
CFS ₫189,360 / CBM
EBS ₫118,350 / CBM
LSS ₫71,010 / CBM
RR ₫355,050 / CBM
-
₫875,790 30-09-2022

Gateway Logistics Co., Ltd

Ref #44162 | 16-09-2022 09:14

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Melbourne
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
CY / CY
Mon 19 Days
Direct
Freight cost included
₫2,887,740
Detail:
THC ₫142,020 / CBM
CFS ₫189,360 / CBM
LSS ₫71,010 / CBM
RR ₫118,350 / CBM
GRI ₫2,367,000 / CBM
-
₫2,887,740 30-09-2022

.

Gateway Logistics Co., Ltd

Ref #44045 | 15-09-2022 14:03

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
CY / CY
Mon 15 Days
Direct
Freight cost included
₫2,887,740
Detail:
THC ₫142,020 / CBM
CFS ₫189,360 / CBM
LSS ₫71,010 / CBM
RR ₫118,350 / CBM
GRI ₫2,367,000 / CBM
-
₫2,887,740 15-10-2022

Gateway Logistics Co., Ltd

Ref #43916 | 15-09-2022 08:44

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CY / CY
Sun 2 Days
Direct
Freight cost included
₫875,790
Detail:
THC ₫142,020 / CBM
CFS ₫189,360 / CBM
LSS ₫71,010 / CBM
RR ₫355,050 / CBM
EBS ₫118,350 / CBM
-
₫875,790 30-09-2022

Gateway Logistics Co., Ltd

Ref #44020 | 15-09-2022 11:26

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jakarta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
CY / CY
Tue/ Thu 6 Days
Direct
Freight cost included
₫1,112,490
Detail:
THC ₫142,020 / CBM
CFS ₫189,360 / CBM
EBS ₫118,350 / CBM
LSS ₫71,010 / CBM
RR ₫591,750 / CBM
-
₫1,112,490 30-09-2022

Gateway Logistics Co., Ltd

Ref #11639 | 19-09-2022 10:52

country
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫0/CBM
Expiry date: 30-09-2022
T/T: 3 Days
ETD: ETD 30/09
Notes: KHUYẾN MÃI 50$

Gateway Logistics Co., Ltd

14-09-2022 08:41

country
Estore Establishment Date : 14 Sep 2022
Gateway Logistics Co., Ltd
Hoàng Diễm (Gateway Logistics Co., Ltd)
=