ATT LOGISTICS HCM

ATT LOGISTICS HCM

Contact person: Mr. Minh Luân

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

ATT LOGISTICS HCM

Contact person: Mr. Minh Luân

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

ATT Logistics HCM Vietnam cung cấp giải pháp vận chuyển hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm và là Thành viên các tổ chức bao gồm: WCA, VLA, FIATA, HLA, Amcham, HKBAV, Kocham. Thành lập năm 2015, ATT...

See more >>
  • Tầng 19, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0888686933
  • hcm-sale8@attlogistics.vn

Info contact

  • Tầng 19, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0888686933
  • hcm-sale8@attlogistics.vn
ATT LOGISTICS HCM
Minh Luân (ATT LOGISTICS HCM)