TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Người liên hệ: Ms. MS HƯƠNG BÙI (HANA BUI)

Chức vụ: Nhân viên Sales Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh

Người liên hệ: Ms. MS HƯƠNG BÙI (HANA BUI)

Chức vụ: Nhân viên Sales Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 25 - 25A St. 81, Tan Quy Ward, Dist. 7, HCMC
  • +84 0965597738
  • https://phaata.com/100000000002670
TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh
MS HƯƠNG BÙI (HANA BUI) (TMC - THAMI SHIPPING & AIRFREIGHT CORP. - THAMICO - Thái Minh)