công ty TNHH AT Á Châu

công ty TNHH AT Á Châu

Contact person: Ms. Chúc Lê

Pos: Sales Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

công ty TNHH AT Á Châu

Contact person: Ms. Chúc Lê

Pos: Sales Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions


Info contact

  • 140 Bạch Đằng, p2 , quận Tân Bình, HCM
  • +84 961788425
  • https://phaata.com/
công ty TNHH AT Á Châu
Chúc Lê (công ty TNHH AT Á Châu)