Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Người liên hệ: Ms. Phương Linh Trương

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Người liên hệ: Ms. Phương Linh Trương

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #74444 | 26-05-2023 15:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
11.229.000₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
DCIC 5.673.600₫ / Cont
5.910.000₫ 17.139.000₫ 09-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #68742 | 05-04-2023 16:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
5.555.400₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
3.546.000₫ 9.101.400₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #68645 | 05-04-2023 11:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Cebu City
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cebu City, Cebu, Philippines
20'GP Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
4.137.000₫
Chi tiết
THC 2.836.800₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
8.274.000₫ 12.411.000₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #68348 | 04-04-2023 10:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
5.555.400₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
4.018.800₫ 9.574.200₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #67728 | 31-03-2023 10:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.555.400₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
2.836.800₫ 8.392.200₫ 05-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #66940 | 24-03-2023 14:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
5.564.800₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
BILL 1.065.600₫ / Cont
SEAL 236.800₫ / Cont
2.368.000₫ 7.932.800₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #66927 | 24-03-2023 14:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
5.564.800₫
Chi tiết
THC 4.262.400₫ / Cont
BILL 1.065.600₫ / Cont
SEAL 236.800₫ / Cont
3.552.000₫ 9.116.800₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #66916 | 24-03-2023 11:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 6 22 Ngày
Đi thẳng
4.144.000₫
Chi tiết
THC 2.841.600₫ / Cont
BILL 1.065.600₫ / Cont
SEAL 236.800₫ / Cont
15.155.200₫ 19.299.200₫ 30-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #65528 | 14-03-2023 11:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Binh Duong
Hamburg
Binh Duong, Binh Duong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 2 24 Ngày
Chuyển tải
7.952.900₫
Chi tiết
THC 2.848.800₫ / Cont
BILL 1.068.300₫ / Cont
SEAL 237.400₫ / Cont
CSHT 1.187.000₫ / Cont
C/0 712.200₫ / Cont
handling fee 712.200₫ / Cont
CUSTOMS 1.187.000₫ / Cont
35.610.000₫ 43.562.900₫ 05-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd

Ref #65521 | 14-03-2023 11:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Davao City
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Davao City, Davao del Sur, Philippines
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 14 Ngày
Chuyển tải
8.783.800₫
Chi tiết
THC 4.273.200₫ / Cont
BILL 1.068.300₫ / Cont
SEAL 237.400₫ / Cont
LSA 3.204.900₫ / Cont
36.559.600₫ 45.343.400₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd
Phương Linh Trương (Scanwell logistics Vietnam Co., Ltd)