Melody Logistics

Melody Logistics

Contact person: Mr. Alexis Pham

Pos: Sales Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Melody Logistics

Contact person: Mr. Alexis Pham

Pos: Sales Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Melody Logistics đã và đang hướng tới trở thành một chuyên gia giao nhận vận tải nhằm tạo ra lợi ích bền vững cho khách hàng đồng thời cung cấp dịch vụ và giải pháp hậu cần toàn cầu chuyên n...

See more >>
Melody Logistics

Melody Logistics

Ref #16831 | 28-03-2024 15:30

country

HCM to AUS

Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Sydney, New South Wales, Australia
Freight cost: ₫34,958,000/40RF
Expiry date: 14-04-2024
T/T: 22 Days
ETD:
Notes: Hai Phong add on 100$
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 86 Viewed