RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Tashkent, Uzbekistan
Cước: 229.599.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 35 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
Chia sẻ
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 205.024.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 20 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
đã bao gồm phí lấy hàng tại các khu lân cận Hà Nội. Liên hệ 0903 811 247
Chia sẻ
Nơi đi: Cam Le, Da Nang, Vietnam
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 13.274.440₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: 11/04/2023
Ghi chú:
đã bao gồm phí lấy và giao hàng tận nơi
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cước: 23.738.100₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
đã bao gồm phí lấy và giao hàng tận nơi
Chia sẻ
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 197.872.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 20 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Khởi hành tại Ga Yên Viên
Chia sẻ
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 252.841.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 26 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Khởi hành tại Ga Yên Viên
Chia sẻ
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 252.841.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 26 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Khởi hành tại Ga Yên Viên
Chia sẻ
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 197.872.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 20 Ngày
ETD:
Ghi chú:
đã bao gồm phí lấy hàng tại các khu lân cận Hà Nội. Liên hệ check LCC
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cước: 22.985.590₫/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 5 Ngày
ETD: 17/02/2023
Ghi chú:
đã bao gồm phí lấy và giao hàng tận nơi
Chia sẻ
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cước: 2.305.690₫/40HQ
Hiệu lực đến: 28-02-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú:
đã bao gồm phí lấy và giao hàng tận nơi
Chia sẻ
  • Hiển thị  
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED
Oanh Nguyễn (RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED)