RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

See more >>
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15865 | 14-11-2023 14:01

country

Dịch vụ vận chuyển | Ha Noi (Yen Vien Station) - Beijing | Vietnam - China (Rail)

Origin: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Destination: Beijing, Beijing, Beijing, China
Freight cost: ₫48,491,040/20GP
Expiry date: 30-11-2023
T/T: 10 Days
ETD: Hàng ngày
Notes: CY: GA Đại Hồng Môn Tỉnh Bắc KinhChi tiết liên hệ 0903 811 247. Door Door liên hệ
  • Comment
  • Share