CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Hưởng Ngô

Pos: Sales Manager

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Hưởng Ngô

Pos: Sales Manager

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Introductions

RATRACO là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu kho hàng...

See more >>
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT Company verify by Phaata

Ref #88905 | 14-11-2023 14:00

country

Shipping service | Ha Noi (Yen Vien Station) - Beijing | Vietnam-China (Rail)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
20'GP Daily 10 Days
Direct
₫2,061,360
Detail:
THC ₫1,349,700 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫48,491,040 ₫50,552,400 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
40'GP Daily 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫57,055,500 ₫60,515,640 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
40'HQ Daily 10 Days
Direct
₫3,460,140
Detail:
THC ₫2,748,480 / Cont
BILL ₫588,960 / Cont
SEAL ₫122,700 / Cont
₫57,055,500 ₫60,515,640 30-11-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 234,124 Viewed