RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Oanh Nguyễn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

See more >>
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88078 | 08-11-2023 13:28

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Tashkent | Vietnam-Uzbekistan (Rail)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Daily 40 Days
Direct
₫23,333,520
Detail:
THC ₫2,647,080 / Cont
BILL ₫588,240 / Cont
SEAL ₫122,550 / Cont
Trucking ₫19,975,650 / Cont
₫192,403,500 ₫215,737,020 30-11-2023
Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Daily 40 Days
Direct
₫23,333,520
Detail:
THC ₫2,647,080 / Cont
BILL ₫588,240 / Cont
SEAL ₫122,550 / Cont
Trucking ₫19,975,650 / Cont
₫192,403,500 ₫215,737,020 30-11-2023
  • Comment
  • Share