Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Người liên hệ: Mr. Bach Nguyen

Chức vụ: Indoor Sales

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Người liên hệ: Mr. Bach Nguyen

Chức vụ: Indoor Sales

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Freight Consolidators Vietnam PTE LTD is an airlines cargo GSA for IAG Cargo Vietnam (British Airways), CSA for China Southern Airlines

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • 09th floor 14 Lang Ha str. Hanoi Vietnam
  • +84 948608118
  • http://www.frtconsol.com.sg/
Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch
Bach Nguyen (Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch)