HANOTRANS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

HANOTRANS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

Người liên hệ: Mr. Christian Tran

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

HANOTRANS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

Người liên hệ: Mr. Christian Tran

Chức vụ: Sale Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hanotrans là fowarder có contract trực tiếp với các airline, shipping line nên giá cước vô cùng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt với kinh nghiệm 19 năm hoạt động trong lĩnh vực logstics chúng tôi t...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • Sô 2 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa
  • +84 0969491216
  • https://phaata.com/100000000003097
HANOTRANS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
Christian Tran (HANOTRANS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS)