AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
65296 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
5.463.940₫
Chi tiết
THC 4.294.800₫
BILL 954.400₫
SEAL 214.740₫
5.965.000₫ 11.428.940₫ 31-03-2023
65916 Hai Phong
> Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
831.250₫ 2.018.750₫ 31-03-2023
65916 Hai Phong
> Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
1.662.500₫ 2.850.000₫ 31-03-2023
65871 Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
831.250₫ 2.018.750₫ 31-03-2023
65871 Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
1.662.500₫ 2.850.000₫ 31-03-2023
65126 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
4.155.120₫
Chi tiết
THC 2.985.000₫
BILL 955.200₫
SEAL 214.920₫
8.358.000₫ 12.513.120₫ 31-03-2023
65126 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
5.468.520₫
Chi tiết
THC 4.298.400₫
BILL 955.200₫
SEAL 214.920₫
17.910.000₫ 23.378.520₫ 31-03-2023
65728 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
4.134.240₫
Chi tiết
THC 2.970.000₫
BILL 950.400₫
SEAL 213.840₫
15.444.000₫ 19.578.240₫ 31-03-2023
65120 Hai Phong
> Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
4.298.400₫
Chi tiết
THC 3.104.400₫
BILL 955.200₫
SEAL 238.800₫
8.955.000₫ 13.253.400₫ 31-03-2023
65120 Hai Phong
> Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
5.492.400₫
Chi tiết
THC 4.298.400₫
BILL 955.200₫
SEAL 238.800₫
19.104.000₫ 24.596.400₫ 31-03-2023
  • Hiển thị  
AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.
Hưng Đào (AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.)