AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
65083 Ho Chi Minh
> Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 18 Ngày
5.468.520₫
Chi tiết
THC 4.298.400₫
BILL 955.200₫
SEAL 214.920₫
16.716.000₫ 22.184.520₫ 31-03-2023
65059 Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
4.298.400₫
Chi tiết
THC 3.104.400₫
BILL 955.200₫
SEAL 238.800₫
2.029.800₫ 6.328.200₫ 31-03-2023
65059 Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
5.492.400₫
Chi tiết
THC 4.298.400₫
BILL 955.200₫
SEAL 238.800₫
3.940.200₫ 9.432.600₫ 31-03-2023
  • Hiển thị  
AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.
Hưng Đào (AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.)