Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam

Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam

Người liên hệ: Ms. Mira Amber

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam

Người liên hệ: Ms. Mira Amber

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam

Ref #65722 | 16-03-2023 09:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
CY / CY
Hàng thường
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
-356.400₫
/cbm
1.995.840₫
Chi tiết
THC 237.600₫ / CBM
AMS 712.800₫ / Set
CFS 237.600₫ / CBM
Bill fee 712.800₫ / Set
Fuel surcharge 95.040₫ / CBM
-
1.639.440₫ 31-03-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ

Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam

Ref #65719 | 16-03-2023 09:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
20'GP Hàng ngày 32 Ngày
Chuyển tải
6.320.160₫
Chi tiết
THC 3.207.600₫ / Cont
BILL 950.400₫ / B/L
SEAL 261.360₫ / Cont
TELEX 950.400₫ / B/L
HDL 950.400₫ / B/L
17.820.000₫ 24.140.160₫ 15-04-2023
Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'GP Hàng ngày 32 Ngày
Chuyển tải
8.102.160₫
Chi tiết
THC 4.989.600₫ / Cont
BILL 950.400₫ / B/L
SEAL 261.360₫ / Cont
TELEX 950.400₫ / B/L
HDL 950.400₫ / B/L
33.264.000₫ 41.366.160₫ 15-04-2023
Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 32 Ngày
Chuyển tải
8.102.160₫
Chi tiết
THC 4.989.600₫ / Cont
BILL 950.400₫ / B/L
SEAL 261.360₫ / Cont
TELEX 950.400₫ / B/L
HDL 950.400₫ / B/L
33.264.000₫ 41.366.160₫ 15-04-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ

Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam

Ref #65687 | 15-03-2023 15:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
4.395.600₫
Chi tiết
THC 3.207.600₫ / Cont
BILL 950.400₫ / Cont
SEAL 237.600₫ / Cont
4.514.400₫ 8.910.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
5.940.000₫
Chi tiết
THC 4.752.000₫ / Cont
BILL 950.400₫ / Cont
SEAL 237.600₫ / Cont
9.028.800₫ 14.968.800₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
5.940.000₫
Chi tiết
THC 4.752.000₫ / Cont
BILL 950.400₫ / Cont
SEAL 237.600₫ / Cont
9.028.800₫ 14.968.800₫ 31-03-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ

Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam

15-03-2023 15:00

country
Ngày thành lập gian hàng: 15 Mar 2023
Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam
Mira Amber (Amber Logistics & Trading Co., Ltd, Vietnam)