Savino Del Bene Vietnam

Savino Del Bene Vietnam

Người liên hệ: Ms. Michelle Pham

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Savino Del Bene Vietnam

Người liên hệ: Ms. Michelle Pham

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
20'GP Thứ 2 4 Ngày
Đi thẳng
4.017.100₫
Chi tiết
THC 2.835.600₫ / Cont
BILL 945.200₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
4.017.100₫ 30-04-2023
Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
40'GP Thứ 2 4 Ngày
Đi thẳng
5.434.900₫
Chi tiết
THC 4.253.400₫ / Cont
BILL 945.200₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
5.434.900₫ 30-04-2023
Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
40'HQ Thứ 2 4 Ngày
Đi thẳng
5.434.900₫
Chi tiết
THC 4.253.400₫ / Cont
BILL 945.200₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
5.434.900₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3 22 Ngày
Đi thẳng
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
16.534.000₫ 20.549.400₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
8.392.200₫
Chi tiết
THC 4.373.400₫ / Cont
cleaning fee 354.600₫ / Cont
D/O 827.400₫ / B/L
CIC 2.364.000₫ / Cont
HANDLING FEE 472.800₫ / B/L
1.418.400₫ 9.810.600₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
7.801.200₫
Chi tiết
THC 4.255.200₫ / Cont
cleaning fee 354.600₫ / Cont
D/O 827.400₫ / B/L
CIC 2.364.000₫ / Cont
9.456.000₫ 17.257.200₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 21 Ngày
Đi thẳng
4.822.560₫
Chi tiết
THC 2.836.800₫ / Cont
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 212.760₫ / Cont
ENS 827.400₫ / Cont
15.366.000₫ 20.188.560₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Savino Del Bene Vietnam

Ref #72963 | 10-05-2023 09:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Port Klang
Hai Phong
Port Klang, Selangor, Malaysia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2 3 Ngày
Đi thẳng
5.080.450₫
Chi tiết
THC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / Cont
cleaning fee 236.300₫ / Cont
CIC 1.181.500₫ / Cont
1.654.100₫ 6.734.550₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Port Klang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
5.080.450₫
Chi tiết
THC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / Cont
cleaning fee 236.300₫ / Cont
CIC 1.181.500₫ / Cont
1.181.500₫ 6.261.950₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Felixstowe
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Chủ nhật 28 Ngày
Chuyển tải
6.261.950₫
Chi tiết
THC 4.253.400₫ / Cont
BILL 945.200₫ / Cont
SEAL 236.300₫ / Cont
ENS 827.050₫ / Cont
30.246.400₫ 36.508.350₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 21 Ngày
Đi thẳng
4.844.150₫
Chi tiết
THC 2.835.600₫ / Cont
BILL 945.200₫ / B/L
SEAL 236.300₫ / Cont
AMS 827.050₫ / B/L
27.174.500₫ 32.018.650₫ 15-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Savino Del Bene Vietnam

Ref #72482 | 05-05-2023 09:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Kobe
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Thứ 4/ Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
4.818.480₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / B/L
SEAL 212.580₫ / Cont
AMS 826.700₫ / B/L
4.960.200₫ 9.778.680₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Buenos Aires
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 47 Ngày
Chuyển tải
4.374.325₫
Chi tiết
THC 2.837.400₫ / Cont
D/O 827.575₫ / Cont
cleaning fee 236.450₫ / Cont
HANDLING FEE 472.900₫ / Cont
22.462.750₫ 26.837.075₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Chủ nhật 21 Ngày
Đi thẳng
6.242.280₫
Chi tiết
THC 4.256.100₫ / Cont
BILL 945.800₫ / Cont
SEAL 212.805₫ / Cont
AMS 827.575₫ / Cont
33.694.125₫ 39.936.405₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Savino Del Bene Vietnam
Michelle Pham (Savino Del Bene Vietnam)