a hartrodt

a hartrodt

Người liên hệ: Mr. Tuấn Anh Lê

Chức vụ: Account Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Nơi đi / Nơi đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
89324
Frankfurt (FRA)
> Ho Chi Minh (SGN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Thứ 2/ Thứ 4 1 Ngày
Đi thẳng
40.290₫
/kg
948.000₫
Chi tiết
Do 948.000₫ / Kg
988.290₫ 01-11-2024
75935
Frankfurt (FRA)
> Ho Chi Minh (SGN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Thứ 2/ Thứ 4 1 Ngày
Đi thẳng
40.290₫
/kg
1.306.581₫
Chi tiết
THC 3.081₫ / Kg
X-Ray 474.000₫ / Shipment
Hanlding 592.500₫ / Shipment
AMS 237.000₫ / Shipment
1.346.871₫ 30-06-2023
  • Hiển thị