CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
77695 Ha Noi
> Biala Podlaska
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Biala Podlaska, Lubelskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
193.104.000₫ 196.203.200₫ 31-07-2023
77691 Ha Noi
> Duisburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
212.176.000₫ 215.275.200₫ 31-07-2023
77690 Ha Noi
> Hamburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
212.176.000₫ 215.275.200₫ 31-07-2023
77689 Ha Noi
> Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 28 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
197.872.000₫ 200.971.200₫ 31-07-2023
77688 Ha Noi
> Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
205.024.000₫ 208.123.200₫ 31-07-2023
77687 Ha Noi
> Ulaan Baatar
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
90.592.000₫ 93.691.200₫ 31-07-2023
77687 Ha Noi
> Ulaan Baatar
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaan Baatar, Mongolia
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
129.928.000₫ 133.027.200₫ 31-07-2023
77685 Ha Noi
> Putian
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Putian, Putian, Fujian, China
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
64.844.800₫ 67.944.000₫ 31-07-2023
77684 Ha Noi
> Nanning
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nanning, Nanning City, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
21.265.280₫ 24.364.480₫ 31-07-2023
77683 Ha Noi
> Pingxiang
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Pingxiang, Chongzuo, Guangxi, China
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
17.164.800₫ 20.264.000₫ 31-07-2023
  • Hiển thị