CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT RATRACO (RATRACO TRADING)

Người liên hệ: Ms. Linh Vũ

Chức vụ: Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
95509 Dong Nai
> Ha Noi
Dong Nai, Dong Nai, Vietnam
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
95508 Ha Noi
> Dong Nai
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Dong Nai, Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
95507 Dong Anh
> Trang Bom
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
95506 Trang Bom
> Dong Anh
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.181.500₫ 17.181.500₫ 31-03-2024
95505 Trang Bom
> Saint Petersburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 524.480₫
SEAL 119.200₫
210.984.000₫ 214.011.680₫ 31-03-2024
95504 Trang Bom
> Verona
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Verona, Verona, Veneto, Italy
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.099.200₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 596.000₫
SEAL 119.200₫
236.016.000₫ 239.115.200₫ 31-03-2024
95503 Trang Bom
> Milano
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Milano, Milano, Lombardia, Italy
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 524.480₫
SEAL 119.200₫
236.016.000₫ 239.043.680₫ 31-03-2024
95502 Trang Bom
> Biala Podlaska
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Biala Podlaska, Lubelskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 32 Ngày
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 524.480₫
SEAL 119.200₫
216.944.000₫ 219.971.680₫ 31-03-2024
95501 Trang Bom
> Duisburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 524.480₫
SEAL 119.200₫
224.096.000₫ 227.123.680₫ 31-03-2024
95500 Trang Bom
> Hamburg
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 38 Ngày
3.027.680₫
Chi tiết
THC 2.384.000₫
BILL 524.480₫
SEAL 119.200₫
224.096.000₫ 227.123.680₫ 31-03-2024
  • Hiển thị