Panda Global Logistics

Panda Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Brian Quach

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Đánh giá

Panda Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Brian Quach

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế uy tín với hơn 30 năm trong ngành Panda Logistics được thành lập vào tháng 4 năm 1989, bắt đầu với hoạt động vận chuyển hoàng hóa quốc tế đường biển. Công...

Xem thêm >>
  • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • +84 389458210
  • https://phaata.com/100000000003471

Thông tin liên hệ

  • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • +84 389458210
  • https://phaata.com/100000000003471
Panda Global Logistics
Brian Quach (Panda Global Logistics)