ITI lnternational

ITI lnternational

Người liên hệ: Mr. Kiên Đào

Chức vụ: Sale Representative

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

ITI lnternational

Người liên hệ: Mr. Kiên Đào

Chức vụ: Sale Representative

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

ITI Group được thành lập năm 2014, có trụ sở chính đặt tai Đài Bắc đã và đang cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải trên toàn thế giới với chất lượng và hiệu quả cao. Nhận ra tiềm lực thư...

Xem thêm >>
  • Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • +84 702269129
  • https://www.itigroup.com.tw/

Thông tin liên hệ

  • Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • +84 702269129
  • https://www.itigroup.com.tw/