FELIX LOGISTICS

FELIX LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Rosie Nguyễn

Chức vụ: Sales Logistics Staff

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FELIX LOGISTICS

Người liên hệ: Ms. Rosie Nguyễn

Chức vụ: Sales Logistics Staff

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 240 Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuậnu, TP.HCM
  • +84 336962569
  • https://phaata.com/100000000003636
FELIX LOGISTICS
Rosie Nguyễn (FELIX LOGISTICS)