FC STANDARD LOGISTICS VIETNAM

FC STANDARD LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms. Thùy Vân Phan

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FC STANDARD LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms. Thùy Vân Phan

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty forwarder cung cấp cho bạn toàn bộ giải pháp logistics: trucking, thủ tục hải quan, xin CO, vận chuyển hàng full cont và hàng lẻ (đường biển, đường hàng không và vận chuyển nội địa). Chúng t...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • Số 01 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 (84) 28 39432288 EXT
  • https://fcstandard.com/main/en/