TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Contact person: Ms. Sally Thư

Pos: Sales LCL Deparment

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Contact person: Ms. Sally Thư

Pos: Sales LCL Deparment

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Vestal Shipping - Master Consol chuyên tuyến Colombo, Chennai, Nhava Sheva, Karachi, Inchon, Shanghai,...

See more >>
TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #83565 | 03-10-2023 09:16

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Chittagong | Vietnam-Bangladesh (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
CFS / CFS
Mon 6 Days
Direct
196,480
₫/cbm
₫564,880
Detail:
THC ₫147,360 / CBM
CFS ₫221,040 / CBM
LSS ₫196,480 / CBM
-
₫761,360 31-10-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 1,895 Viewed