ICHIBAN GLOBAL LOGISTICS

ICHIBAN GLOBAL LOGISTICS

Contact person: Mr. NGHĨA EDWARD

Pos: SALES EXECUTIVE

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

ICHIBAN GLOBAL LOGISTICS

Contact person: Mr. NGHĨA EDWARD

Pos: SALES EXECUTIVE

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CHUYÊN CƯỚC NHẬP KHẨU CHÂU ÂU , CHÂU Á , MỸ, TRUNG ĐÔNG

See more >>

Info contact

  • 113-115 UNG VAN KHIEM, PHUONG 25, QUAN BINH THANH
  • +840****** Show
  • https://phaata.com/100000000003680