CDEK

CDEK

Contact person: Mr. XUÂN THIÊN PHẠM

Pos: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CDEK

Contact person: Mr. XUÂN THIÊN PHẠM

Pos: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions


Info contact

  • 778/37, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận
  • +840****** Show
  • https://cdek.vn/vi/contacts